Prosjektering og bygging av stabbur/gjestehus | Kyst og Sjøservice

Prosjektering og bygging av stabbur/gjestehus

Hverdager , eller send e-post

Tak med utskjæringer i møne og takutspring

For kunde: Utskjæring i møne og takutspring. Taket skal løftes på plass med kranbil.

Foto: Kyst og Sjøservice

Stabbur

Vi prosjekterer og bygger stabbur som passer gårds­plass og ønskede funksjoner.

Stabburets bruksområde

Stabburet er bygget som komplet­terer gårds­plassen, og minner oss om livet på gården i gamle dager. Stabburet har tradisjon som overnat­tingssted for gjester og de som arbeidet på gården.

Stabbur og tradisjon

Tradisjonelt stod stabbur på stolper, og de hadde åpning mellom trappa og inngangen så ikke skadedyr skulle finne veien inn.

Kunst og utskjeringer

På mindre gårder var stabbur gjerne enkle bygg, men på større gårder kunne de være smykket med utskjeringer, og på de største gårdene hadde de gårdsklokke på taket.

Gårdsklokka på taket betød prestisje, men den var i utgangs­punktet mest et praktisk hjelpemiddel der hvor man hadde arbeidsfolk spredt over et større område.

Lite stabbur

Lite stabbur med fundament av naturstein.

Foto: Kyst og Sjøservice

Hverdager , eller send e-post