Bygging, reparasjon og rehabilitering av faste brygger | Kyst og Sjøservice

Bygging, reparasjon og rehabilitering av faste brygger

Hverdager , eller send e-post

Sortmalt pælebrygge med badetrapp og fortøyningsfester

For kunde: Pælebrygge som snor seg langs svaberget.

Foto: Kyst og Sjøservice

Høy kvalitet

Vi er spesialisert på funda­men­tering i sjø, og leverer solide brygger som står i mange år.

Vi arbeider med både stål, tre, stein og betong, og prosjekterer og bygger og rehabiliterer faste brygger som passer både tomt og bruksområde. Våre kunder er de fleste med eien­dommer langs kyst­­stripen, det vil si både privat­­personer og næringsliv.

Lang fast brygge på betongsøylerBrygger  Brygge av tre og stål som hviler på betongsøyler i sjøen. Lang fast brygge uten synlig fundamenteringBrygger  Hyttetomt med stålbrygge dekket med treverk og påmontert badetrapp og utriggere. Trebrygge med innfelt trappBrygger  Hytte med trebrygge med innfelt trapp for enklere ombordstigning til mindre båter. Brygge kledd i KebonyBrygger  Landsted med brygge med kledning av Kebony. Brygge på betongsøyler med gulv i Kebony og skjørt i kreosotBrygger  Brygge i Kebony med skjørt i kreosot og badetrapp i enden. Fast trebrygge med grillplass og flytebryggeBrygger  Fast trebrygge med steingulv til grillen. Brygga har påmontert flytebrygge og utriggere. Pælebrygge sett mot landBrygger  Pælebrygge med flere båtplasser. Nedsenket trinn i pælebryggeBrygger  Nedsenket trinn i pælebrygge gjør det lettere å komme av og på båter. Pælebrygge sett fra landBrygger  Pælebrygge møter svaberg. SteinbryggeBrygger  Steinbrygge for hytte ved Verdens Ende. Steinbrygge med forlenget gulv Brygger  Steinbrygge i Vrengensundet.

Funksjon og tradisjon

Faste brygger legger til rette for gode og menings­fylte opp­levelser, og er det med mest funk­sjonelle og tradisjons­rike til­behøret til eien­dommer ved strandsonen.

Kombiner med flytebrygge

Fast brygge med flytebrygge

BI-brygga: Flytebrygger til våre faste brygger. Her fra Neholmveien, Tjøme.

Foto: Kyst og Sjøservice

Mange av våre kunder foretrekker å for­tøye båten til en matchende flyte­brygge. Da anbefaler vi flyte­brygge fra BI-brygga, som vi har gode erfaringer med.

Helårs bryggeproduksjon

Vi prefabrikkerer brygger hele året i verkstedet vårt.

Selv om det er vinter eller høst kan vi pre­fabrikkere dine brygger så de er klare til neste vår og sommer.

Dispensasjons­søknad

I en dispensasjons­søknad om å få bygge i strand­linjen, kan kommunen legge føringer på material­valg basert på ut­seende til om­kring­lig­gende brygger.

Hverdager , eller send e-post