Ny brygge i Dalsveien på Tjøme | Kyst og Sjøservice

Ny brygge i Dalsveien på Tjøme

Sortmalt pælebrygge med badetrapp og fortøyningsfester

Tjøme: Privat «svevende» båtbrygge med badetrapp og utriggere.

Foto: Kyst og Sjøservice

Publisert

Oppdatert

Kyst og Sjøservice

Sted: Dalsveien, Tjøme

Dalsveien ligger nord for Ormelet på øya Tjøme, og strekker seg langs Dalskilen med Brøtsø og Bukkholmen i øst.

Prefabrikering

Stålkonstruksjon ble produsert på verksted før den ble sendt til galvanisering. Mens vi ventet på at konstruk­sjonen var klar, produserte vi brygge­dekke i elementer også på verksted, her ble det brukt 1,5" × 6". Når konstruk­sjonen var tilbake fra galvanisering ble stål­konstruksjon, brygge­dekke i elementer og en del materiell lastet ombord på lekter, og transportert inn sjøveien.

Montering av ny bryggekonstruksjon

Gammel brygge ble demontert og den nye brygge­konstruksjonen ble heiset på plass ved hjelp av kran montert på lekter samt grave­maskin som også står på lekter. Konstruk­sjonen ble boltet i fjell med kraftige galvaniserte bolter, og limt i borrede hull i fjellet. Når dette var på plass, la vi på dekke­elementene og monterte med gjennom­gående låse­bolter til stål­konstruksjon. Deretter startet arbeid med bryggeskjørt.

Montering av skjørt og tilbehør

Skjørtet ble montert på bak­liggende 2" × 4", og skrudd med syrefaste skruer. Skjørtet ble profil­skjært for og følge fjell­profilen på land­siden, og når bryggen var på plass ble det montert en bade­trapp ytterst samt montert en skinne på siden med utriggere.